De coronacrisis houdt momenteel de wereld en Doetinchem in haar greep. Veel ondernemers hebben het moeilijk, zeker ook in de binnenstad. Juist daarom is nu investeren in de toekomst van onze binnenstad belangrijk. De plannen voor het gebied rondom de Oude IJssel krijgen steeds meer vorm en bepaalde delen zijn inmiddels gerealiseerd. De gedetailleerde uitwerking van de plannen voor de stadsboulevard zijn goedgekeurd door het college van B en W en de provincie Gelderland heeft groen licht gegeven voor het realiseren van het Park of Dutch Dreams.

Wethouder Ingrid Lambregts: ‘De herontwikkeling van ons centrum loopt sinds 2016-2017. De plannen hiervoor zijn door een intensieve samenwerking met inwoners, ondernemers en stadsbezoekers opgesteld en in november 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. Het is daarmee echt een plan van de samenleving zelf. Juist in deze tijd is het belangrijk verder te investeren in de aantrekkingskracht van de binnenstad. Onze binnenstad heeft veel te bieden. Bovendien liggen er nog veel kansen voor het grijpen. We willen van een halve dag Doetinchem een hele dag Doetinchem maken. Daarom is het belangrijk het water aan de binnenstad te verbinden. Door bezoekers te verleiden langer in de binnenstad te verblijven, wordt er meer uitgegeven. Dat is gunstig voor de ondernemers van onze mooie binnenstad, die momenteel een moeilijke tijd doormaken.’

Het betrekken van de Oude IJssel bij de binnenstad is één van de hoofdopgaven van het Aanvalsplan binnenstad. Om deze plannen waar te maken, werkt Doetinchem aan verschillende deelprojecten.

Stadsboulevard
Aan de zijde van de binnenstad komt een stadsboulevard. De Gaswal en de C. Missetstraat worden heringericht. Deze herinrichting maakt dat gemotoriseerd verkeer te gast is in het gebied. Dit realiseren we door de breedte van de weg terug te brengen en de maximum snelheid te verlagen naar 30 km/u. De oversteekbaarheid voor voetgangers wordt sterk verbeterd en fietsers krijgen de ruimte. Tussen de fietsbrug en de in ontwikkeling zijnde wijk Iseldoks wordt een aantrekkelijk verblijfsgebied gecreëerd met onder meer pleintjes, een ligweide, een zittrap, bankjes en een waterbassin. Het gebied tussen de fietsbrug en de Europaweg krijgt, naast een verlenging van de flaneersteiger, een parkinrichting met een opvallende trekpleister: Park of Dutch Dreams.

Park of Dutch Dreams
Op initiatief van lokale, betrokken inwoners werken we aan de ontwikkeling van een park: Park of Dutch Dreams. De provincie Gelderland en gemeente Doetinchem verlenen graag hun medewerking aan de realisatie van dit mooie park. Het ontwerp en de inrichting van het park komt voort uit een samenwerking tussen (inter-)nationaal bekende tuinarchitecten, waaronder Piet Oudolf. Het park wordt een schakel in een ketting van toeristisch en ecologisch interessante projecten langs de Oude IJssel. Het concept bestaat uit een groen park in Oudolf-stijl met een paviljoen voor onder meer een permanente expositie over Oudolf en tijdelijke exposities over andere architecten. In het paviljoen is ook plaats voor daghoreca.
Het Park of Dutch Dreams sluit aan op het vergroten van de beleving van de Oude IJssel. Het bevordert de verbinding tussen natuur en stad en versterkt de biodiversiteit. Maar vooral verbetert hierdoor de recreatieve aantrekkelijkheid van de regio en binnenstad.

Speel- en Leerpad
Om het gebied rondom de Oude IJssel ook voor kinderen en ouders aantrekkelijker te maken, is aan de kant van de Varkensweide een Speel- en Leerpad aangelegd. Over vlonders loop je door het groen en langs het water. Dit project komt voort uit een samenwerking tussen het Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente. Het is een plek waar kinderen op spelende wijze kunnen leren over water. Tussen het Speel- en Leerpad en het Pannenkoekenschip is een speelterrein aangelegd.

Wifi in de binnenstad
Naast de landschappelijke aanpassingen en herinrichtingen, werkt Doetinchem ook op andere manieren aan de aantrekkelijkheid van de stad. Ingegeven door ideeën van met name jongeren, is door middel van een subsidie van de Europese Unie en in aanvulling op het Wifi-netwerk in de binnenstad, een Wifi-netwerk rond de Oude IJssel opgezet. Bezoekers van de binnenstad kunnen gratis gebruik maken van het netwerk ‘WIFI4EU’.

Ben je benieuwd naar alle ontwikkelingen in de binnenstad? Ga dan naar de projectpagina Oude IJssel.