Op 8 juni 2017 heeft de gemeenteraad de parkeervisie 2017-2020 vastgesteld. Daarbij is gekozen om het huidige beleid voort te zetten en daarmee ook het dagtarief van €4 te behouden. De komende jaren worden de zes punten uit de parkeervisie uitgewerkt, waaronder het beperken van overlast door geparkeerde vrachtwagens, een duidelijke, eenduidige uitstraling en vindbaarheid van de parkeerplaatsen.

Vliegwiel Parkeren
De raad heeft met de parkeervisie ook positief besloten over het Vliegwiel Parkeren. Het idee achter het Vliegwiel is dat er door een intensieve samenwerking met ondernemers impulsen worden georganiseerd (kan op allerlei gebied, maar wel met een link naar parkeren) die zorgen voor meer reuring in de binnenstad en met gevolg meer bezoekers. Extra bezoekers leiden tot extra parkeerinkomsten. Deze inkomsten worden vervolgens weer ingezet om een nieuwe impuls te geven aan de binnenstad (waardoor er weer extra mensen komen enz.). Zo komt het wiel aan het draaien en zal het zichzelf draaiende houden. Om een start te kunnen maken wordt voor het Vliegwiel in 2017 eenmalig € 30.000 vanuit uitvoeringsagenda Binnenstad beschikbaar gesteld.

Een impuls voor de binnenstad kan een evenement zijn, maar ook een openbare voorziening die het aantrekkelijk maakt om in Doetinchem te verblijven en bijdraagt aan gastvrij parkeren.

Gastheerschap
Een ander belangrijk thema binnen de werkgroep Gastvrij Parkeren is gastheerschap. Er zijn op dit gebied al een aantal acties/ideeën uitgevoerd. Denk aan de gele kaartenactie waarbij waarschuwingen in plaats van boetes werden uitgedeeld aan mensen die te laat bij hun auto terug kwamen. Maar ook een samenwerking met de studenten van de HTV-opleiding van het Graafschap College, waardoor leerlingen een leerwerkplek kunnen krijgen en zo meer toezichthouders in de stad kunnen inzetten.

De komende tijd gaat de werkgroep hier nog verder mee aan de slag. De samenwerking met het Graafschap College wordt voortgezet. En er wordt gekeken hoe de ondernemers een bijdrage kunnen leveren aan een gastvrije stad.

Verbinding met andere werkgroepen
Vanuit het principe Vliegwiel zal de werkgroep soms de onderwerpen van andere werkgroepen raken. Er wordt daarom meer verbinding gezocht met de andere projectgroepen om vanuit het gebied van parkeren en gastvrijheid een bijdrage te kunnen leveren.