Per 1 februari jl. is Wim Maatman aangesteld als Kwartiermaker Evenementen Serviceloket. Wim gaat onderzoeken op welke manier organisatoren het beste geholpen kunnen worden en hoe de evenementen kunnen bijdragen aan de uitstraling van de stad.

Rond de zomer zal Wim Maatman zijn advies aan het college van burgemeester en wethouders aanbieden.

Het doel is uiteindelijk om meer bezoekers naar de stad te krijgen, de evenementen beter op elkaar af te stemmen op datum, plaats en doelgroep en de samenwerking tussen de organisatoren en betrokkenen te versterken.

De projectgroep geeft reactie op de onderzoeksresultaten en de plannen die Wim aanlevert. Het onderzoek bestaat uit interviews met lokaal betrokkenen en bezoeken aan steden die al werken met een Evenementen Serviceloket.

Tweede Evenementencafé
Tijdens het tweede Evenementcafé van 11 april jl. heeft Marc Lemm, Evenementen Manager bij de gemeente Enschede, ervaringen gedeeld over het Evenementen Serviceloket en wat het de organisatoren kan bieden. Ook heeft Wim Maatman verslag gedaan over de bezoeken aan steden zoals Rotterdam, Leiden, Apeldoorn en Heerlen die al stappen hebben gezet met een Evenementen Serviceloket.