Vanaf maandag 15 november 2021 gaat de C. Missetstraat tussen de Walmolen (IJsselkade) en de nieuwe Doorsteek (tussen Gaswal en Kapoeniestraat) weer open. Vrachtwagens kunnen niet langer gebruik maken van dit deel van de weg. Daarnaast is de weg smaller geworden en mag er niet harder dan 30 km/u gereden worden. Fietsers rijden niet meer op de rijbaan maar hebben een eigen fietspad.

Door de aanpassingen vormt de doorgaande weg een minder grote barrière tussen het centrum van Doetinchem en de Oude IJssel. Hierdoor zijn de binnenstad en de rivier meer met elkaar verbonden zoals bedacht in het Aanvalsplan Binnenstad.

Bereikbaarheid Doetinchem voor vrachtverkeer

Klik op de kaart voor een vergroting

Bereikbaarheid voor vrachtverkeer

Nu de route wordt afgesloten voor vrachtverkeer, kunnen vrachtwagens de weg niet meer gebruiken om van het ene naar het andere bedrijventerrein te rijden. Op de kaart is te zien hoe vrachtverkeer de verschillende locaties in de stad wél kan bereiken.

Toelichting binnenstad

De binnenstad blijft bereikbaar voor bevoorradend verkeer. Alleen de C. Missetstraat kan niet langer gebruikt worden om vanaf de Europaweg naar de oostzijde van de binnenstad te rijden.

  • De westzijde van de binnenstad is bereikbaar via de Europaweg (afslag centrum op de A18).
  • De oostzijde van de binnenstad is bereikbaar via de Terborgseweg (afslag Doetinchem Oost op de A18 / afslag centrum op de A18–>Bedrijvenweg).

Toelichting bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen zijn bereikbaar. Voor de vrachtwagens gelden de routes zoals aangegeven op de kaart. De verbinding tussen de oostelijke- en westelijke bedrijventerreinen verloopt via de Liemersweg-Europaweg-Bedrijvenweg.