In november 2017 is de inrichtingsvisie voor het gebied tussen de Oude IJssel en de binnenstad vastgesteld. Bij het maken van het inrichtingsplan hebben de gebruikswensen van omwonenden en bezoekers van het gebied rondom de Oude IJssel voorop gestaan.

Uitnodiging inloopavond
De eerste uitwerkingen van het plan krijgen nu vorm. Het gaat vooral om de inrichting van De Bleek en omgeving. We willen de ideeën en schetsen graag met u delen. Daarom nodigen wij u uit voor een inloopavond op woensdag 26 juni 2018 bij de IJsselkade (Rivierstraat 13 te Doetinchem). U bent van harte welkom tussen 19.30 uur en 21.00 uur.

Plaatsing toiletgebouw
Eén van de wensen is het plaatsen van een openbaar toilet. We hebben inmiddels opdracht gegeven voor het maken van het toilet. Als alles volgens planning verloopt wordt deze in de zomerperiode geplaatst in de buurt van De Bleek. Er is een geschikte locatie voor het toiletgebouw gevonden aan de looproute tussen de parkeerplaats Varkensweide en de fietsbrug. Het openbaar toilet is zichtbaar voor toiletbezoekers, maar wordt zo geplaatst dat het mooi past in het groen van de omgeving. We verwachten met het toilet te voorzien in een vaak gehoorde wens van bezoekers van de binnenstad en uiteraard ook de overlast door wildplassen terug te dringen.

Meer informatie: Projectgroep Oude IJssel, Albert Gerritsen (a.gerritsen@doetinchem.nl)