In de herfst van 2016 heeft de gemeente samen met direct betrokkenen gekeken hoe de toekomst van de Veentjes en omgeving op een positieve manier kan worden ingekleurd. Winkeliers, andere ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners kwamen tot de conclusie dat de Veentjes het beste af is bij een verandering van winkelgebied naar woongebied.

Dit voorkeursscenario, genaamd Wonen aan het park, is op 12 april 2017 vastgesteld door de gemeenteraad.

Workshops
Op dit moment wordt door de betrokken vastgoedeigenaren en experts zoals architecten, planologen, financieel deskundigen en anderen in drie workshops gekeken wat de keuze voor wonen eigenlijk betekent voor het gebied.

Hoe maak je van een leegstaand winkelpand een geschikte woning? Hoe vertaal je de wens om de omgeving groener te maken? Waar past privé-groen en waar is het juist belangrijk om een toegankelijke openbare ruimte te creëren? Hoe passen de huidige, deels horecafuncties in de toekomstplannen? En zo zijn er nog veel meer vragen die op tafel liggen.

Op 8 juni a.s. vindt de laatste workshop plaats. Hier kunnen eerder betrokkenen en aanwonenden van het gebied een eerste reactie geven op de ideeën.

Gemeenteraadsvergadering
Op 15 juni vindt er een informatieve gemeenteraadsvergadering plaats en worden de raadsleden geïnformeerd. Rond die tijd worden ook alle inwoners van Doetinchem in de gelegenheid gesteld de resultaten van de workshops te bekijken en te reageren.

Op 23 mei jl. zijn door Phoen’x, de eigenaar van het voormalige C1000-pand, de plannen gepresenteerd voor de sloop van het gebouw en de geplande nieuwbouw op die locatie. De gemeente beoordeelt deze plannen momenteel.