Begin november is de gemeenteraad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet voor de plannen rondom de Oude IJssel. Het startkrediet is bedoeld om de eerste maatregelen te treffen aan de overkant van de Oude IJssel, aan de kant van De Bleek.

Boulevard langs de Oude IJssel

Er is onder andere vijf miljoen euro aan krediet verkregen om de boulevard langs de Oude IJssel te realiseren. Hierdoor ontstaat, aansluitend aan de binnenstad, een aantrekkelijk verblijfsgebied. Het hele jaar door is er ruimte voor bewoners en bezoekers om te recreëren en ontspannen op en langs het water.

Auto te gast

Ook wordt de weg aan de Gaswal en een deel van de C. Missetstraat aangepast. Hier komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Ook worden er maatregelen genomen om de snelheid te verminderen en komen meer oversteekplaatsen. De weg wordt zo ingericht dat de auto te gast is.

Bezoek het projectkantoor

De uitvoering van het project start zo snel mogelijk en gaat in goed overleg met omwonenden. Het idee is om rond 2021 helemaal klaar te zijn. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over het project? Bezoek dan het projectkantoor van de Oude IJssel in de Walmolen (Ijsselkade 30). Je kunt hier op dinsdagochtend en woensdagmiddag binnenlopen voor meer informatie.