Op 1 maart start de proef fietsen door de binnenstad. Daarmee is fietsen in het voetgangersgebied toegestaan tot 12.00 uur en na 17.30 uur. De proef loopt tot 30 september 2017. 

Feestelijke aftrap 

Op woensdag 1 maart trapt de projectgroep de proef feestelijk af door zelf om 10.00 uur op de fiets te stappen en door de binnenstad te fietsen. Daarmee wordt de proef officieel geopend. Van maandag tot en met zaterdag mag tot 12.00 uur in de hele binnenstad gefietst worden. Van 12.00 tot 17.30 uur is het gebied exclusief voor voetgangers en vanaf 17.30 uur is fietsen weer toegestaan (met uitzondering van koopavonden). Tijdens winkelsluitingstijden is fietsen in de binnenstad al toegestaan. De binnenstad blijft een voetgangersgebied; fietsers zijn te gast. Snorfietsen mogen niet in het gebied rijden.

Metingen proef 

Het doel van de proef is testen wat de maatschappelijke en economische gevolgen zijn van fietsen door de binnenstad en wat de beste fietsroute is. Onderzoeksbureau Stipo meet op diverse momenten de effecten van de proef. Ook worden bewoners gevraagd naar hun mening over de proef. Na afsluiting van de proef vindt een evaluatie plaats.

StadsLAB 

Het project Fietsen komt vanuit het StadsLAB. In de projectgroep zitten vertegenwoordigers van bewoners uit de binnenstad, ondernemersvereniging, centrummanagement, fietsersbond, politie, vastgoed en gemeente. Inwoners die hun mening willen delen over de proef, kunnen zich aanmelden via binnenstad@doetinchem.nl.