Het voormalige Gelderlanderpand aan de Grutstraat maakt plaats voor een open en toegankelijk horecaplein. De start van de sloop van het pand staat gepland in de week van 5 november en duurt ongeveer 10 weken.

Plein
Met de sloop van het pand (Grutstraat 28) wordt ruimte gemaakt voor een flexibel horecaplein. Dit biedt in eerste plaats ruimte voor terrassen, maar enkele malen per jaar ook voor evenementen. Met het plein wordt ook een mooie en groene verbinding gemaakt tussen de Grutstraat en het Catharinaplein.

Ontwerpproces
Op 17 september hebben er 3 ontwerpsessies plaats gevonden met aanwonenden, ondernemers en deskundigen. De kernthema’s die hieruit zijn gekomen zijn “ontmoeting en verbinding”, “ruimte voor vergroening”, maar ook “tegengaan van verrommeling en overlast”. Met de uitkomst van de ontwerpsessies is door de gemeente Doetinchem, in samenspraak met initiatiefnemer Grandcafé Hendrixen, een eerste ontwerp opgesteld.

Ontwerp van het plein in vogelvlucht
Als referentie aan het pand dat gesloopt wordt, komt er aan de Grutstraat een pergolaconstructie te staan. Deze geeft de plek haar intimiteit, maar kan ook gebruikt worden om voorzieningen aan te bevestigen, zoals zonnebescherming of verlichting.

Centraal op het plein komt het terrasgedeelte. Dit wordt gemarkeerd door een afwijkende bestrating, waarin een historische afbeelding te zien is. Achteraan het terrasgedeelte is ruimte gereserveerd om bij evenementen een podium te kunnen plaatsen.

Langs de zijden van het plein en ter hoogte van de transformatorruimte komen groenvakken, met plek voor bomen en rekken voor klimplanten.

Het glas-in-lood-raam uit het trappenhuis krijgt in de vorm van 3 lessenaars een plek op het plein. Hier komt ook een lichtspel: een speels element als aanvulling op de lichtwerking van het glas-in-lood.

Het hoogteverschil van ruim 1 meter zal met lome trappen en een hellingbaan overwonnen worden. Het voorste deel van het plein zal hiervoor goed vlak komen te liggen.

Uitvoering
Direct na de sloop, begint de aanleg van het plein. Dit zal naar verwachting in januari 2019 zijn. De planning is om rond Koningsdag het plein zo goed als af te hebben. Het plein wordt vernoemd naar de in 2017 overleden Joop Sars, die enorm veel voor de Doetinchemse binnenstad heeft betekend.

Reageren?
Heeft u vragen of opmerkingen over het ontwerp? Heeft u een voorstel voor de foto die gebruikt kan worden voor het terrasgedeelte? Een suggestie voor het lichtspel? Of heeft u zaken waarmee we rekening moeten houden bij de uitvoering? Deze kunt u mailen naar: horecaplein@doetinchem.nl