Wethouder Drenth blikt tevreden terug en vooruit

De binnenstad is van ons allemaal. Dat besef ziet projectwethouder Peter Drenth groeien bij ondernemers, ambtenaren, inwoners en culturele instellingen als het Stadsmuseum en Schouwburg Amphion. Misschien is dat wel het belangrijkste resultaat van 2016 wat de toekomst van de Doetinchemse binnenstad betreft. Een mooie beweging, die de wethouder graag in 2017 doorzet.

Wie eind november de binnenstad van Doetinchem binnenstapt, kan met eigen ogen zien waar iedereen hard aan werkt. De parkeerpalen geven een dagtarief van 4 euro aan, de eerste pop upwinkels duiken op, een gezellige waterfontein trekt mensen naar het Mark Tennantplantsoen. En er zit op korte termijn nog meer in het vat: tweerichtingsverkeer van en naar de Catherinagarage, nieuwe verlichting bij de Omdraai, en de eerste groene poort van de stad.

Urgentiegevoel
“Het Uitvoeringsplan Binnenstad is voorsorteren op de toekomst”, vertelt de wethouder. Dat voorsorteren gebeurt door verschillende partijen: gemeente, projectgroepen, inwoners, winkeliers, horeca en vastgoedeigenaren. Samen spannen ze zich in om de binnenstad aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. Op steeds meer plekken in de stad zie je resultaat.
Bij de vastgoedeigenaren kraakt de wethouder wel een kritische noot. De leegstand in de stad stabiliseert weliswaar, maar blijft zichtbaar: “Het is een ongrijpbare groep, de eigenaren van drie- tot vierhonderd panden. Er zijn eigenaren die er op een moderne manier naar kijken, maar bij andere vastgoedeigenaren is er weinig urgentiegevoel. Dan heb ik het over grote beleggerseigenaren maar óók over lokale eigenaren. Als enige partij dragen de eigenaren niet substantieel bij aan de financiering van het citymanagement. Tegen hen wil ik zeggen: stap over je schaduw heen en stop 500 euro van je jaarhuur in de pot voor het grotere geheel. ‘Samen sterk ten nutte van het geheel’ moet het doel zijn.”

Concreet in 2017
Wethouder Drenth houdt de focus liever op wat goed gaat. In 2016 waren er duidelijke resultaten en het nieuwe jaar belooft ook veel. Zo mogen inwoners een ontwerp indienen en kiezen voor de eerste groene poort van de stad aan de Terborgseweg. Mensen die aan diezelfde Terborgseweg wonen, maken zelf plannen voor een betere aansluiting van hun straat op de binnenstad. De plannen voor een studentencampus bij het station en de komst van een versmarkt met streekproducten zijn vergevorderd.
Ook is de wethouder blij met de komst van Dekamarkt World of Food: “Dat is pas de derde in Nederland. Het bedrijf ziet hier een goede voedingsbodem.” En hij is blij met The Sting in het oude pand van Miss Etam: “The Sting heeft een assortiment voor jong en oud en is daarmee een verrijking voor de binnenstad. Ze komen ook op een mooi moment, nu we met elkaar samen hard werken aan de doorontwikkeling van de binnenstad, waarmee de aantrekkingskracht van Doetinchem voor de regio wordt versterkt.”
De focus blijft in 2017 op de drie speerpunten van de uitvoeringsagenda: een gastvrij Doetinchem in een decor van groen en water. Concreet betekent dit het betrekken van de Oude IJssel bij de stad en het water de binnenstad inbrengen, een compleet plan presenteren om het Ei te vergroenen, en de stad gastvrijer te maken door bijvoorbeeld het stimuleren van meer evenementen en pop ups. Maar ook door het tentoonstellen van ‘Klein Achterhoek in 3D’, in te zetten op meer marketing, upgraden van fietsparkeren en –routes, continueren van het voordelige parkeerdagtarief, en het uitdragen van gastheerschap in de straten en winkels.

Terborgseweg en Veentjes
Bovendien verdienen de Terborgseweg en de Veentjes aandacht. Deze gebieden verleiden mensen om naar het kernwinkelgebied rond de Hamburgerstraat te komen. Voor het kernwinkelgebied ligt een uitvoeringsagenda. Op dit moment werken gemeente en bewoners onder meer door middel van workshops aan een visie voor de Terborgseweg en de Veentjes. In 2017 starten al enkele kleine projecten, vooruitlopend op een toekomstige herontwikkeling en ter versterking aan het kernwinkelgebied. De projecten zijn bijvoorbeeld ‘Beleef het aan de Terborgseweg’ en ‘Voorkeurscenario Veentjes’. Bij het laatste project gaat het om het onderzoeken of het mogelijk is om in een pand op de begane grond van de Veentjes te wonen. Het project ‘Vergezichten in de Veentjes’ wil het Amphionpark dichter bij de Veentjes en de binnenstad te brengen.

Focus op samenkerstmarkt
Hoe waarborg je de plannen en zorg je dat ideeën tot uitwerking komen? Daarvoor moeten alle externe partijen en de gemeente samen optrekken. Drenth: “Als je de effecten buiten kunt zien, nodigt dit uit om er zelf aan mee te doen of om er positief over te zijn. Zo zie je dat het Stadsmuseum vraagt om een vitrine in StadsLAB. En dat inwoners in de projectgroep Oude IJssel samen met de gemeente tekeningen maken voor een stadsboulevard.”
Doetinchem ook gastvrij in 2017 is een belangrijk doel voor volgend jaar. Wethouder Drenth: “Ik zie een duidelijke beweging bij ondernemers in de binnenstad. Gastvrijheid begint daar waar je trots bent op wat eigen is. Pas je er zelf in gelooft, kun je gastvrij zijn. Een terecht gevoel overigens, want wij hebben gewoon een hele leuke binnenstad.”