Door de Oude IJssel meer te betrekken bij de binnenstad en de beleving van water in en bij de stad te vergroten, wordt de binnenstad aantrekkelijker. Samen met bewoners, ondernemers, de gemeente en het waterschap heeft het projectteam ‘Oude IJssel’ een nieuwe inrichting voor het gebied ontworpen.

De Bleek
De kwaliteit van De Bleek is het groene karakter, de ligging aan het water en de mogelijkheid er rustig te genieten van het groen en het water. Dit wordt in tact gelaten. De toegankelijkheid voor voetgangers wordt verbeterd, bijvoorbeeld door het aanleggen van een wandelpad. Het groen in het gebied wordt verder versterkt.
Het gebruik van het terrein als evenemententerrein zoals dat nu ook gebeurt blijft ongewijzigd.

Aan de rand van De Bleek is inmiddels een openbaar toilet geplaatst dat, tegen betaling, gebruikt kan worden. Het toilet is modern en wordt automatisch gereinigd. Het zelfreinigende toilet is open tussen 8.00 en 24.00 uur en te gebruiken tegen betaling van 50 cent (contactloos pinnen kan ook). De urinoirs zijn 24/7 gratis te gebruiken. Met een eurosleutel is het toilet 24/7 gratis toegankelijk. Het openbaar toilet is zichtbaar voor toiletbezoekers, maar ia zo geplaatst dat het mooi past in het groen van de omgeving.

Zijde Stokhorstweg
In het deel langs de Oude IJssel tussen de Stokhorstweg, de fietsbrug en de Europabrug wordt gewerkt om het gebied aantrekkelijker te maken. Dit deel Stokhorstweg wordt afgewaardeerd tot een fietsstraat. De ecologie in het gebied wordt opgewaardeerd en het gebied wordt toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Er wordt speelruimte gecreëerd voor kinderen. Aan de rand van het gebied, op de Varkensweide, komen parkeerplaatsen voor campers.

Stadsboulevard
Aan de zijde van de stad krijgt het gebied de uitstraling van een boulevard, waar je heerlijk kan genieten van de Oude IJssel. Er komt een zitkade, pleintjes, groen en een waterpartij. Het hele jaar door is er ruimte om te recreëren en ontspannen.

Ter hoogte van de Waterstraat krijgt de Gaswal een brede oversteek waardoor deze entree naar de binnenstad aantrekkelijker wordt voor voetgangers en fietsers. Er worden maatregelen genomen om de snelheid te verminderen. Auto’s zijn straks te gast. De weg wordt niet volledig afgesloten, omdat het een belangrijke verkeersader is. Andere straten kunnen deze druk anders niet opvangen. Langs het water wordt de flaneersteiger doorgetrokken en er komen aanlegplaatsen voor boten. Door het aanbrengen van watergangen komen de binnenstad en de rivier met elkaar in verbinding.

Het hele plan wordt in fasen uitgevoerd met als doel om in 2021 helemaal klaar te zijn. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over het project? Bezoek dan het projectkantoor van de Oude IJssel in de Walmolen (IJsselkade 30). Je kunt hier op dinsdagochtend en woensdagmiddag binnenlopen voor meer informatie.

Plantekening
Op de tekening staan alle plannen voor het gebied rondom de Oude IJssel gedetailleerd weergegeven.