Het StadsLAB is dé plek waar ideeën over de toekomst van de binnenstad van Doetinchem tot bloei komen. Inwoners, ondernemers en gemeente slaan de handen ineen om ideeën en initiatieven te bedenken, ontwikkelen en realiseren. Meerdere projectgroepen, bestaande uit inwoners, ondernemers en ambtenaren, werken aan het gastvrijer en aantrekkelijker maken van de Doetinchemse binnenstad. In het StadsLAB wordt gewerkt aan de toekomst van de binnenstad van Doetinchem: een fijne stad om te leven, te beleven en te verblijven.

Ons adres:
StadsLAB Doetinchem
Walmolen
IJsselkade 30
7001 AP Doetinchem
T: (0314) 377 377
E: binnenstad@doetinchem.nl

Openingstijden:
Dinsdag: 9.00-12.00 uur
Woensdag: 13.00-17.00 uur