De gebiedsmakelaar in Doetinchem is het eerste aanspreekpunt voor bewoners, bedrijven en instanties. Hij of zij kent de binnenstad van Doetinchem goed en heeft een groot netwerk in de stad. De gebiedsmakelaar verbindt proactief bewoners en ondernemers met de gemeente. Ook signaleert de gebiedsmakelaar ideeën en initiatieven en ondersteunt waar mogelijk. Het doel is om leegstand in de stad tegen te gaan.