In juni 2017 heeft de gemeenteraad de parkeervisie 2017-2020 vastgesteld. Daarbij is gekozen om het huidige beleid voort te zetten en daarmee ook het dagtarief van €4 te behouden. De komende jaren worden de zes punten uit de parkeervisie uitgewerkt, waaronder het beperken van overlast door geparkeerde vrachtwagens, een duidelijke, eenduidige uitstraling en vindbaarheid van de parkeerplaatsen.

Gastheerschap
Een belangrijk thema binnen de werkgroep Gastvrij Parkeren is gastheerschap. Er zijn op dit gebied al een aantal acties/ideeën uitgevoerd. Denk aan de gele kaartenactie waarbij waarschuwingen in plaats van boetes werden uitgedeeld aan mensen die te laat bij hun auto terug kwamen. Maar ook een samenwerking met de studenten van de HTV-opleiding van het Graafschap College, waardoor leerlingen een leerwerkplek kunnen krijgen en zo meer toezichthouders in de stad kunnen inzetten.

Verbinding met andere werkgroepen
De projectgroep Gastvrij Parkeren zal meer verbinding zoeken met de andere projectgroepen om vanuit het gebied van parkeren en gastvrijheid een bijdrage te kunnen leveren.

De projectgroep bestaat uit: Erna Wientjes (vz.), Hans ter Beest, Harry Laan, Patrick Bouwman, John van der Linden, Remco Teunissen, Rob Voorhuis en Mark Cornelissen.