De projectgroep fietsen maakt zich sterk voor de pilot voor het fietsen in de binnenstad. Uit het inwonerspanel “Doetinchem Spreekt” bleek dat veel inwoners fietsen door de stad op prijs stellen. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om deze proef in 2017 in te stellen. Het doel van de proef is testen wat de maatschappelijke en economische gevolgen zijn van fietsen door de binnenstad en wat de beste fietsroute is.

Fietsers mogen tot 12.00 uur en na 17.30 uur in de binnenstad fietsen. Fietsers zijn altijd te gast, omdat het een voetgangersgebied is. Brom- en snorfietsen mogen niet in het gebied rijden.

Het onderzoeksbureau Stipo meet op diverse moment de effecten van de proef.

De projectgroep bestaat uit: Jels ten Pas (vz.), Maarten Ariëns, Björn Kremer, Chris Derksen, Harry Louissen, Henny Bergsma, John Rutten, Saskia Bruil, Andries Snippe en de Fietsersbond Doetinchem