De projectgroep evenementen richt zich op het opzetten van een nieuw Evenementen Serviceloket om de dienstverlening richting evenementenorganisatoren te optimaliseren. Op deze manier willen we meer evenementen aantrekken, organisatoren van evenementen stimuleren en daardoor meer vertier aanbieden in de binnenstad. Wim Maatman is aangesteld als onafhankelijk kwartiermaker om onderzoek te doen naar de huidige en gewenste dienstverlening.

Tijdens het derde Evenementencafé eind november 2017 heeft Wim Maatman het advies Naar een succesvol Evenementen Serviceloket-2017, dat aan het college van burgemeester en wethouders is gepresenteerd, toegelicht.
Wethouder Maureen Sluiter heeft het vervolg op het advies aangegeven. Doetinchem wil uitgroeien tot een gastvrije stad waarin evenementen een prominente rol spelen. De gemeenteraad heeft 60.000,- euro vrijgemaakt voor het opzetten van een Evenementen Serviceloket.

Er wordt in stappen toegewerkt naar een loket, te beginnen met het opzetten van een digitaal loket. Hiervoor wordt een onafhankelijk en deskundige kwartiermaker aangesteld die met betrokken partijen aan de slag gaat. Het digitale loket is een opmaat naar de doorontwikkeling van evenementen en verdere ondersteuning van organisatoren.

 

De projectgroep bestaat uit: Gerard Jansen (vz.), Wim Maatman, Jos Tiemessen, Paul Pattijn, Sieb Engwirda en Hans Peter Helder