De projectgroep evenementen richt zich op het opzetten van een nieuw evenementenserviceloket om de dienstverlening richting evenementenorganisatoren te optimaliseren. Op deze manier willen we meer evenementen aantrekken, organisatoren van evenementen stimuleren en daardoor meer vertier aanbieden in de binnenstad. Wim Maatman is aangesteld als onafhankelijk kwartiermaker om onderzoek te doen naar de huidige en gewenste dienstverlening.

Wat verwachten evenementenorganisatoren van ons? Wat kunnen we hen bieden? Welke vorm van het loket is gewenst? Het onderzoek geldt voor de hele gemeente. Rond de zomer zijn de uitkomsten van het onderzoek bekend. De projectgroep fungeert als klankbordgroep voor de kwartiermaker; ze geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De projectgroep bestaat uit: Gerard Jansen (vz.), Wim Maatman, Jos Tiemessen, Paul Pattijn, Sieb Engwirda en Hans Peter Helder