De Veentjes is al lange tijd een gebied wat aandacht heeft van de gemeente. Tijdens verschillende bijeenkomsten is met winkeliers, ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren van de Veentjes van gedachten gewisseld over de toekomst van het gebied. Samen met de buurt is ervoor gekozen om het winkelgebied om te vormen naar woongebied. Deze nieuwe invulling moet bijdragen aan een compactere binnenstad en bestrijdt de huidige leegstand in het gebied.

Provincie Gelderland, het Doetinchemse college en Van Deursen Group hebben geld vrij gemaakt voor de transformatie van De Veentjes. Met deze transformatie verdwijnt ruim drieduizend vierkante meter detailhandel uit de buurt. In plaats daarvan komen er ongeveer 50 woningen terug, waarvan zes koopappartementen en 44 huurwoningen.

De laatste fase in
De transformatie van De Veentjes gaat de laatste fase in. Er is al het nodige veranderd. Het gebouw Amphion Staete is gereed, de winkels in de ‘plint’ zijn getransformeerd naar appartementen en de meeste appartementen zijn inmiddels ook al bewoond. Hoogste tijd om de buitenruimte hier op te laten aansluiten.

Werkzaamheden van 30 juni tot eind oktober 2021
De plannen, welke al in april 2019 zijn gepresenteerd, worden nu uitgevoerd. De werkzaamheden starten op 30 juni en duren uiterlijk tot eind oktober 2021. (In de brief die is verzonden naar omwonenden staat 28 juni genoemd als startdatum, maar door omstandigheden zal dat twee dagen later zijn.)

Al eerder is aangegeven dat groen een belangrijk onderdeel wordt binnen de Veentjes. De binnentuin achter het appartementencomplex De Slinge is al heringericht. Nu worden de straten aangepakt (Veentjes en Schouwburgplein). De appartementen in de Slinge krijgen een voortuintje en de brede straat De Veentjes wordt groener gemaakt. De ontwikkelaar van Amphion Staete pakt het aansluitende gebied om het gebouw aan.

Overigens wordt het groen (planten, struiken en bomen) pas vanaf november ingeplant. Dan start het gebruikelijke plantseizoen en heeft de beplanting de meeste kans op het goed aanslaan en groeien.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig? Elke dinsdag kunt u in het StadsLAB in de Walmolen terecht. Daar kunnen we uw vragen beantwoorden.