De Veentjes is al lange tijd een gebied wat aandacht heeft van de gemeente. Tijdens verschillende bijeenkomsten is met winkeliers, ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren van de Veentjes van gedachten gewisseld over de toekomst van het gebied. Samen met de buurt is ervoor gekozen om het winkelgebied om te vormen naar woongebied. Deze nieuwe invulling draagt bij aan een compactere binnenstad.

Provincie Gelderland, het Doetinchemse college en Van Deursen Group hebben geld vrij gemaakt voor de transformatie van De Veentjes. Met deze transformatie verdwijnt ruim drieduizend vierkante meter detailhandel uit de buurt. In plaats daarvan komen er ongeveer 50 woningen terug, waarvan zes koopappartementen en 44 huurwoningen.

De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Het gebouw Amphion Staete is gereed, de winkels in de ‘plint’ zijn getransformeerd naar appartementen en alle appartementen zijn inmiddels ook al bewoond. Ook de buitenruimte is inmiddels aangepast.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig? Elke dinsdag kunt u in het StadsLAB in de Walmolen terecht. Daar kunnen we uw vragen beantwoorden.