De Veentjes is al lange tijd een gebied wat aandacht heeft van de gemeente. Tijdens verschillende bijeenkomsten is met winkeliers, ondernemers, bewoners en vastgoedeigenaren van de Veentjes van gedachten gewisseld over de toekomst van het gebied. Samen met de buurt is ervoor gekozen om het winkelgebied om te vormen naar woongebied. Deze nieuwe invulling moet bijdragen aan een compactere binnenstad en bestrijdt de huidige leegstand in het gebied.

Provincie Gelderland, het Doetinchemse college en Van Deursen Group hebben geld vrij gemaakt voor de transformatie van De Veentjes. Met deze transformatie verdwijnt ruim drieduizend vierkante meter detailhandel uit de buurt. In plaats daarvan komen er ongeveer 50 woningen terug, waarvan zes koopappartementen en 44 huurwoningen.

Groen wordt een belangrijk onderdeel binnen de Veentjes. Zo is de binnentuin achter het appartementencomplex De Slinge heringericht. Samen met inwoners is hiervoor een nieuw ontwerp gemaakt. De in 2008 gesloten binnentuin wordt overdag weer openbaar. Ook wordt er gewerkt aan een groene verbinding met onder andere de Heezenpoort, zodat het Amphionpark een prominentere rol krijgt voor de binnenstad.

Wilt u meer informatie over de plannen en deelprojecten in De Veentjes? Kijk op de website van de gemeente Doetinchem.