De Terborgseweg heeft een metamorfose gekregen. De weg is vanaf de Oostelijke Randweg tot aan de Raadhuissstraat opnieuw ingericht. Er is meer groen, ruimte voor langzaam verkeer en een aantrekkelijke looproute van het station naar het centrum. De Terborgseweg heeft diverse winkels en is een belangrijke toegangsweg naar de binnenstad voor zowel voetgangers, fietsers, automobilisten als openbaar vervoer. De afgelopen jaren is samen met bewoners en ondernemers hard gewerkt om tot een plan te komen.

De Terborgseweg heeft nu een groen karakter. Er zijn bomen geplaatst bij het station en ter hoogte van het centrum. Ook is er een groene middenberm aangelegd. Om drukke fietsroutes te voorkomen zijn er fietspaden die gescheiden zijn van de rijbaan. Zo kunnen fietsers veilig en comfortabel doorfietsen. Aan de zijde van de winkels is een rode loper (breed voetpad). Samen met de groene bomenrij is dit een aantrekkelijk wandelpad tussen het stationsgebied en de binnenstad.

Aannemer Dusseldorp Infra is 3 september 2018 gestart met de eerste werkzaamheden. De Terborgseweg was medio 2019 klaar en is in juni 2019 feestelijk heropend.