Doetinchem kiest voor een toekomstbestendige centrumorganisatie. Diverse organisaties en partijen richten samen het nieuwe Binnenstadsbedrijf op, dat verantwoordelijk wordt voor marketing, het laten organiseren van publieksactiviteiten, aankleding van de binnenstad, creëren van faciliteiten, vullen van leegstaande panden verbinden van bestaande en aantrekken van nieuwe ondernemers en eigenaren.

Samen verantwoordelijk
Om de regie en uitvoering voor de bovengenoemde gezamenlijke taken succesvol te maken en houden, is gekozen voor een nieuwe opzet en aansturing van de binnenstad: het Binnenstadsbedrijf. Door krachten en middelen te bundelen kan meer bereikt worden en zijn we samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de binnenstad.

Hoe ziet het Binnenstadsbedrijf eruit?
Het Binnenstadsbedrijf is een samenwerking tussen gemeente, Ondernemersvereniging Doetinchem, Koninklijke Horeca Doetinchem, Vereniging van Vastgoedeigenaren Doetinchem, Cultuurkwartier en Sportservice Doetinchem. Het staat onder leiding van een bestuur, dat verantwoordelijk is voor de financiën, inhoudelijke koers en werving, selectie en aansturing personeel. Het bestuur, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, wordt vertegenwoordigd door een afvaardiging vanuit gemeente, retail, vastgoed en horeca. Deze partijen leveren ook een financiële bijdrage aan het Binnenstadsbedrijf. De sectoren sport en cultuur zijn adviseur van het bestuur, maar leveren geen financiële bijdrage.

Doorontwikkeling en verbreding
Het nieuwe Binnenstadsbedrijf is een doorontwikkeling en verbreding van het huidige centrummanagement. Betrokken partijen ondertekenen op korte termijn een intentieovereenkomst, waarna gewerkt wordt aan een meerjarige businessplan waarin de inrichting van de organisatie verder wordt uitgewerkt. Het businessplan wordt medio mei ter besluitvorming aan de participerende partijen voorgelegd. Na positieve besluitvorming vindt de definitieve oprichting plaats. Het centrummanagement houdt dan op te bestaan.