De projectgroep streekproducten van het StadsLAB wil de komende jaren de productie en het gebruik van streekproducten flink stimuleren. Hiervoor is een programma opgezet, dat nu ook 65.000 euro subsidie van de Europese Unie en de provincie Gelderland toegezegd heeft gekregen. Op 14 juni was Doetinchem gastheer voor het Gelderse Kennisnetwerk Voedsel waarin kennis is gedeeld over welke rol gemeentes kunnen spelen om meer lokaal te eten.

Meer gebruik van streekproducten draagt bij aan duurzamere wereld. Er is minder vervoer over lange afstanden nodig en de waardering voor meer duurzaam geproduceerde lokale producten neemt al jaren gestaag toe. Dit leidt tot een groeiende vraag naar eerlijke, duurzaam geproduceerde streekproducten. Daarmee liggen er goede kansen voor agrarische bedrijven, winkels en horeca.

Kansen
Een beter aanbod van streekproducten, zowel van boerderijwinkels als ook in winkels en horeca, versterkt bovendien de toeristische aantrekkelijkheid van een streek en biedt economische kansen. Bovendien helpt het de ambitie van Doetinchem zich te profileren als gastvrije centrumstad van de Achterhoek. Met meer dan 100 agrarische bedrijven die in staat zijn deze producten te leveren, liggen er in de Achterhoek goede kansen deze trend verder te versterken.

Samenwerking
Om de productie en afzet van streekproducten te stimuleren wordt ingezet op betere samenwerking in de keten en meer zichtbaarheid voor de lokale producten en producenten. Hiervoor is een samenwerkingsverband in oprichting waarin boeren, distributeurs, verwerkers, detaillisten, horeca en inwoners participeren en zich samen inzetten om streekproducten meer op het menu te krijgen.

‘Van Mien’
Om de streekproducten beter onder de aandacht te brengen wordt er de komende maanden een website ontwikkeld (www.van-mien.nl, Achterhoeks voor ‘van mij’) met veel informatie over aanbod en herkomst van streekproducten, komt er een nieuwe verswinkel in de binnenstad (Van Mien), waar de streekproducten verkocht worden. Ook wordt aansluiting gezocht bij andere programma’s en activiteiten die een gezondere leefstijl stimuleren en komt er bijvoorbeeld ook een LKKR-maand, waarin de gastvrije stad met haar gezonde streekproducten centraal staat.

Provinciale bijeenkomst
De groeiende waardering en de daardoor groeiende vraag naar streekproducten is een wereldwijd fenomeen. Daarbij kunnen verschillende streken ook veel van elkaar leren. Vanuit de provincie Gelderland vond hiervoor op 14 juni een kennisbijeenkomst plaats  in Villa Ruimzicht in Doetinchem.

Meer informatie: Projectgroep streekproducten, Liesette Hensen (liesette@vierxfier.nl)