Biodiversiteit staat voor de verscheidenheid van leven in een bepaald gebied. De afname van biodiversiteit staat in de belangstelling. De biodiversiteit staat onder druk, ook in Doetinchem.

Wat wordt eraan gedaan?
Veel vogelsoorten die traditioneel in de stad voorkomen, hebben het moeilijk in de stedelijke gebieden. De belangrijkste oorzaak is het steeds grotere gebrek aan geschikte leefgebieden voor dieren en planten door verharding en verkeerde beplantingskeuze. In het project vergroenen van de binnenstad willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van biodiversiteit, zodat vogels, vlinders en ook kruiden en bloemen die van nature in Nederland thuis horen de ruimte krijgen.

Dit doen we door het aanbrengen van: Bloemen en planten

  • Bomen
  • Plantenbakken
  • Geveltuinen
  • Klimbeplanting op diverse plekken

De beplantingskeuze is daarbij zoveel mogelijk afgestemd op plantensoorten die van nature voorkomen in Nederland, met nectar en stuifmeelplanten voor (wilde) bijen/ vlinders/ insecten.

Help jij ook mee?
Je kunt een handje meehelpen door bijvoorbeeld enkele stenen te verwijderen en een geveltuintje aan te leggen, een plantenbak neer te zetten, of gevelbeplanting aan te brengen op een kale muur. Let daarbij dan wel op dat het belangrijk is om grotendeels te kiezen voor een beplanting die van nature in Nederland voorkomt.

Gezamenlijk kunnen we dan van onze stad een fijne leefomgeving maken. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de vogels, vlinders en bijen. Wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met de projectgroep Groen of stuur een mail naar biodiversiteit@doetinchem.nl