Het groengebied langs de Stokhorstweg wordt aantrekkelijker gemaakt om te verblijven. Dit gebeurt onder meer door de aanleg van een speelvoorziening en het gebeid beter toegankelijk maken voor voetgangers.