De kwaliteit van De Bleek is het groene karakter, de ligging aan het water en de mogelijkheid er rustig te genieten van het groen en het water. Dit wordt in tact gelaten. De toegankelijkheid voor voetgangers wordt verbeterd door het aanleggen van een wandelpad.