De transformatie van De Veentjes gaat de laatste fase in. Er is al het nodige veranderd. Het gebouw Amphion Staete is gereed, de winkels in de ‘plint’ zijn getransformeerd naar appartementen en de meeste appartementen zijn inmiddels ook al bewoond. Hoogste tijd om de buitenruimte hier op te laten aansluiten.

Werkzaamheden van 30 juni tot eind oktober 2021
De plannen, welke al in april 2019 zijn gepresenteerd, worden nu uitgevoerd. De werkzaamheden starten op 30 juni en duren uiterlijk tot eind oktober 2021. (In de brief die is verzonden naar omwonenden staat 28 juni genoemd als startdatum, maar door omstandigheden zal dat twee dagen later zijn.)

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de projectpagina over de Veentjes. Heeft u nog vragen of bent u gewoon nieuwsgierig? Elke dinsdag kunt u in het StadsLAB in de Walmolen terecht. Daar kunnen we uw vragen beantwoorden.