Voor de uitwerking van het vergroeningsplan voor de binnenstad heeft de projectgroep Vergroenen onder andere contact met de Wageningen Universiteit.

Afgelopen zomer is door een aantal studenten van het Studentenatelier gewerkt aan de stelling dat een groenere binnenstad positief bijdraagt aan het verblijf van bezoekers. Aan de hand van een wetenschappelijke analyse werd de historie, het huidige groen en de infrastructuur in beeld gebracht, maar ook de kansen en risico’s voor het vergroenen. Met name de Hamburgerstraat en het Simonsplein zijn onder de loep genomen.

De input en de concept-ideeën van de studenten zijn erg waardevol voor de verdere uitwerking van het totale groenplan. De projectgroep verwacht eind dit jaar het eerste conceptplan voor het vergroenen van de binnenstad te presenteren.