Studenten van de Wageningen Universiteit hebben eind 2017 een onderzoek gedaan naar de groene draad in de binnenstad en leverden een bijdrage aan de groenvisie voor het centrum van Doetinchem.

Bijna alle projectgroepen van het StadsLAB zijn door de studenten benaderd voor een interview. Uit de gesprekken kwam onder meer naar voren dat allen het belang van groen in de binnenstad hoog achten. Voor gezamenlijke acties is meer samenwerking en integratie tussen de projectgroepen nodig.

Op 18 december jl. hebben de studenten de resultaten toegelicht tijdens een interactieve presentatie. Een korte brainstorm met de projectgroepen heeft veel ideeën en kansen voor vergroening in de binnenstad opgeleverd. Denk aan foodfestivals, stadstuinen, fietsparkeren of groene speelplekken in de binnenstad.

Aan het eind van de avond bleek dat het vergroenen als een rode, -eigenlijk groene- draad door de binnenstad loopt.

Download hier op de projectsite van de Wageningen Wetenschapswinkel de presentatie en het eindrapport van de ACT studenten.