Het voormalige Gelderlanderpand aan de Grutstraat maakt plaats voor een open en toegankelijk horecaplein. Hier wordt hard aan gewerkt. De planning is om het rond de zomer af te hebben.

Het plein wordt ook groen. Langs de zijden van het plein en ter hoogte van de transformatorruimte komen groenvakken met plek voor bomen en rekken voor klimplanten.

Een door het jaar heen wisselend groen beeld
De groenvakken krijgen, met een mengsel van vaste planten en Plattegrond Joop Sarspleingrassen, een door het jaar heen wisselend en aantrekkelijk groen beeld. In de vakken komen ook bomen te staan. Dat worden meerstammige bomen. Deze bestaan uit meerdere stammen vanuit een punt. Vaak zijn deze bomen ook minder hoog. De bomen hebben een karakteristieke vorm en geven door de geringe hoogte een sterke groene uitstraling.

De bomen worden in het najaar aangeplant, de al aanwezige plataan blijft staan. Verschillende gevels langs de rand van het plein krijgen een groene uitstraling: voor de gevels komen schermen te staan die worden begroeid met verschillende soorten klimplanten. Ook langs de pergola komen klimplanten te groeien. Kortom een aantrekkelijk horecaplein met een groene uitstraling.