Genomineerden gemeente Oude IJsselstreek

Het winnende gebouw wordt in 3D geprint en tentoongesteld op verschillende locaties in de Achterhoek.

Huis Wisch, Terborg

Huis Wisch is gebouwd op een L-vormige plattegrond en bestaat uit een in oorsprong 15de-eeuwse ronde toren die in de loop van de 17de eeuw werd verhoogd. Aan de noordzijde hiervan het hoofdgebouw dat uit de 16de en 17de eeuw dateert. Aan de oostzijde van de toren de uit ca 1700 stammende, 90 meter lange dienstvleugel die wordt afgesloten door een zware vierkante toren. In de Tweede Wereldoorlog werd tijdens een geallieerde luchtaanval het huis zwaar getroffen, waardoor het voor een groot deel werd vernield. In 1951 begon de eigenaresse van het huis, mevrouw O.M.I. Vegelin van Claerbergen-jonkvrouwe van Schuylenburch, met de restauratie van het oostelijke deel van de lange dienstvleugel en in 1960-1962 volgde de restauratie van het hoofdgebouw onder leiding van architect Canneman. Deze restauratie van het kasteel betekende het herstel van de oude hoofdvormen van het huis. Aangezien er in het huis nauwelijks nog constructieve en decoratieve elementen aanwezig waren, werd een groot deel van het interieur vervangen.

Hofshuus, Varsseveld

Gave Saksische hoeve (ca. 1800) met achterbaander, ten Noord-oosten van Varsseveld. In de voorgevel schuifraam uit XIX A. Grote keuken met tegelschouw en betimmering met bedsteden uit de bouwtijd. Kelderkamer met stookplaats.

Dru cultuurfabriek, Ulft

Het fabriekscomplex van Diepenbrock en Reigers te Ulft (DRU), met een oppervlakte van ca. 14 ha., is een historisch gegroeid fabrieksterrein. Het is gesitueerd aan de westelijke zijde van de IJssel en wordt aan de west- en zuidzijde begrensd door het dorp Ulft. De situering van het DRU-complex is nauw verbonden met de ruimtelijke, historische en sociale ontwikkeling van het dorp Ulft.
Het bedrijf kan beschouwd worden als een van de eerste ijzergieterijen langs de Oude Ijssel. Het op grote schaal voorkomende ijzeroer in de Oude IJsselstreek heeft aanleiding gegeven voor het ontstaan van diverse ijzermolens in dit gebied. In 1754 vond de stichting plaats van een eerste ijzerhut in de heerlijkheid Bergh na verleende goedkeuring van graaf Johan Baptist. In datzelfde jaar werd de Ulftse ijzerhut door de graaf van Bergh in gebruik genomen. Maar deze ijzerhut werd enkele jaren later, in 1774, verkocht aan twee families: Diepenbrock en Reigers, die het ijzergieten voortzetten. Vandaar de naam DRU: Diepenbrock en Reigers Ulft.
Na de jaren 1895, waarin bijna alles onder de slopershamer verdween dat aan de oude hut herinnerde, zijn de plannen getekend die het begin vormden van het huidige DRU-complex. In de 20e eeuw hebben vele uitbreidingen plaatsgevonden, die hebben geleid tot een omvangrijk industrieel complex met vele voorbeelden van oude fabrieksarchitectuur.

Landfort, Megchelen

Het in oorsprong 17de-eeuwse hoofdgebouw is tussen 1825 en 1827 (zie herdenkingsstenen) met twee kwartronde vleugels uitgebreid en in landelijke Duitse classicistische stijl verbouwd naar ontwerp van de architect J.T. Übbing uit Anholt. De 17de-eeuwse kern wordt gevormd door de muren, de eikenhouten balklagen van moer- en kinderbinten waarbij de moerbinten ondersteund worden door geprofileerde consoles en de gaaf bewaarde eikenhouten spantenkap met telmerken. Het huis met de naar achteren gebogen vleugels bestaat uit twee bouwlagen en een attiek onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt samengesteld schilddak. Het middendeel heeft dakkapellen met fronton, hoekschoorstenen en een bekroning van een klokkentorentje met wijzerplaat en smeedijzeren windvaan. De vier hoeken van de gevels zijn bekroond door stenen pinakels. De achtergevel van dertien vensterassen heeft in het midden een iets vooruitspringende, door Ionische pilasters gelede ingangspartij met centraal een dubbele glasdeur met rondboog bovenlicht geflankeerd door twee vrijstaande zuilen die een halfrond balkon dragen met stenen balusters. De zuilen staan op een halfrond natuurstenen bordes van drie treden. Inwendig 17de-eeuwse kelders met ton- en kruisgewelven en de reeds genoemde 17de-eeuwse kap en balklagen.

Pand Deurvorst, Terborg

Woonhuis en gevel van pakhuis, uit verschillende bouwperioden beginnende ± 1880 met het hoekhuis met twee vensterassen aan de Hoofdstraat vanaf de afgeschuinde hoek. Daarnaast stond toen een pand met een lijstgevel met vijf vensterassen. Deze is voor 1891 vervangen door het pakhuis en de verlenging van het hoekpand. Het vooral vroeger rijkelijk geornamenteerde pand ligt op een prachtige plaats op de hoek van de Laan van Wisch.
Het pand heeft in feite een U-vorminge plattegrond waarvan de vrij korte beide benen zeer dicht tegen elkaar aan staan. Dit pand heeft in tegenstelling tot de andere panden in de rij de voorgevel/ingangszijde niet aan de Hoofdstraat maar aan de Laan van Wisch, waarvan het de enige bebouwing is.
Dit markant gelegen pand heeft een opvallend zwaar aangezette profilering en ornamentering. De welvarendheid van de bewoner moest duidelijk getoond worden. Helaas zijn de meest uitgesproken elementen daarvan, het balkon en de dakkapellen verdwenen of verminkt. Niettemin is er voldoende overgebleven om een duidelijke indrukt te krijgen van het oorspronkelijke beeld.

Het project Achterhoek in 3D wordt mede mogelijk gemaakt door:

.