Genomineerden gemeente Oost Gelre

Het winnende gebouw wordt in 3D geprint en tentoongesteld op verschillende locaties in de Achterhoek.

Werenfriduskerk, Zieuwent

© Foto’s o.a. Stan Bouman

In 1889 gaf het bisdom toestemming voor de bouw van een nieuwe kerk. De bouwpastoor was pastoor Zanderink. Deze kerk, in neogotische stijl, was ontworpen door de architect J.W. Boerbooms, een leerling van de bekende architect Pierre Cuypers. Boerbooms. De neogotische stijl is een herleving van de middeleeuwse gotische bouwstijl, waarin in heel Europa vele grote kerken en kathedralen gebouwd zijn.
Aannemer Rodenreijs uit Den Haag nam het werk aan voor een bedrag van fl 130.000. De eerste steen werd gelegd op 30 juni 1898. Op 10 oktober 1899 werd de kerk ingewijd en twee dagen later in gebruik genomen. Het interieur is nog in goede staat en ademt het ‘rijke Roomse leven’ van de periode rond 1900.
Achter de kerk werd een processiepark aangelegd, waarin de gelovigen op symbolische wijze op bedevaart konden.
De kerk wordt vandaag de dag gebruikt voor de wekelijkse missen en de rouw- en trouwmissen. Daarnaast worden er ook regelmatig (klassieke) concerten gegeven, o.a. de jaarlijkse Mattheüspassion.
De kerk wordt, net als de H. Calixtusbasiliek in Groenlo, de ‘Kathedraal van de Achterhoek’ genoemd.

Vestingwerken Groenlo

Tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648) waren veel Nederlandse steden in handen van de Spanjaarden. Grol (Groenlo) werd in 1606 ingenomen door de Spaanse troepen. Van 1614 tot 1616 hebben Spaanse soldaten en boeren uit de regio twee jaar lang continu aan de vestingwerken gewerkt. In 1617 werd het plan gemaakt om de vestingwerken geheel te verbouwen en te veranderen van een onregelmatig vijfhoekige ommuurde vesting naar een mooie regelmatige zeshoek volgens het Oud-Nederlandse stelsel, met hoge aarden wallen in plaats van muren, met zes bastions, zes halve manen en zes ravelijnen.
Op 20 juli 1627 kwam de jongste zoon van Willem van Oranje, Prins Frederik Hendrik, samen met 20.000 soldaten bij Groenlo aan om de stad terug te veroveren. De volgende dag begonnen duizenden soldaten met de aanleg van de circumvallatielinie: een aaneengesloten cirkelvormige linie van vestingwerken rondom een belegerde stad.
Als de oude krijgsheer Matthijs Dulken weigert de stad over te geven, besluit de prins dat het leger de stad door middel van een stormloop in zal nemen. De stad wordt aan drie kanten aangevallen. Omdat Dulken geen hulp meer van Spaanse troepen verwacht, tekent hij op 19 augustus 1627 het verdrag van overgave. Daarmee krijgt prins Frederik Hendrik de vesting Groenlo in handen en is het beleg ten einde.

Molen Hermien, Harreveld

© Foto’s o.a. Jeroen de Jong

Molen “Hermien” is een Rijksmonument en cultureel erfgoed. De molen is een beltkorenmolen van een bijzonder type, nl. van het Achterhoeks type. De molen werd in de 19e eeuw gebouwd in de specifieke bouwstijl van molenmaker Kreeftenberg uit Varsseveld.
Het bijzondere aan dit molentype is het fraai getailleerde houten achtkant met mooie raamkasten. De kap en de achtkant van de molen zijn gedekt met schaliën. Dit zijn eikenhouten plankjes van 44,5 x 7,5 cm, die net als leien over elkaar worden gelegd. In de molen zijn ca. 17.000 schaliën verwerkt. Zes van de eikenhouten achtkant stijlen zijn nog origineel uit 1819. De wieken hebben een vlucht van 24,18 meter en zijn Oudhollands opgehekt.
Molen Hermien vertelt aan jong en oud een stukje over de geschiedenis van Harreveld en omstreken. Ook is zij vanuit toeristisch perspectief gezien een blikvanger voor de gemeente Oost Gelre. De molen biedt de mogelijkheid tot het houden van educatieve rondleidingen voor jong en oud, exposities en is een prima achtergrond voor film en fotografie. De landschappelijke waarde is zeer groot, mede omdat de molen langs de drukbereden N18 staat. De molen wordt beheerd door vrijwillige molenaars en is regelmatig geopend voor bezoekers. Er is nog een steenkoppel aanwezig en ter demonstratie wordt geregeld met veevoer gemalen.

Nieuw Calixtus, Groenlo

De H. Calixtusbasiliek is een katholieke kerk in Groenlo. De kerk is vernoemd naar Paus Calixtus I.
Op 7 mei 1907 was de eerste steenlegging en de inwijding van de kerk vond plaats op 16 juli 1908. Dit prachtige, grote bouwwerk is dus in 14 maanden gebouwd. Om ruimte voor de bouw te creëren werd de kerkwal, overblijfsel van de vestingwerken van Groenlo geslecht.
De architecten waren Jos Cuypers en Jan Stuyt die veel katholieke gebouwen hebben ontworpen.
Aannemer en bouwer van de kerk was Jac van Groenendaal uit Breda; de aanneemsom bedroeg ƒ 128.500,-. Het altaar van de kerk met altaarkasten, is van 1909 tot 1911 gefaseerd ingevoerd, vanwege de hoge kosten. Tot eind jaren 30 werd de kerk steeds verder verfraaid. In de kerk bevindt zich het Adema-orgel, dat in 1993 is geplaatst. In 2014 verhief Paus Franciscus de kerk tot basiliek.
De kerk wordt door de katholieke gemeenschap in Groenlo gebruikt. In het weekend zijn er de wekelijkse missen. Daarnaast natuurlijk ook de rouw- en trouwmissen. Het gebouw is tevens uitstekend geschikt voor bijvoorbeeld grootschalige concerten. Ook kun je de 78 meter hoge toren beklimmen, waarna je de omgeving kunt bekijken tot ruim 20 km.
De kerk wordt, net als de H. Werenfriduskerk in Zieuwent, de ‘Kathedraal van de Achterhoek’ genoemd.

Café De Koppelpaarden, Lichtenvoorde

Dit horecabedrijf (café-restaurant) met de naam ‘Café de Koppelpaarden’ is in 1926 gebouwd door de in Lichtenvoorde woonachtige J. Huinink, op de hoek van de Rapenburgsestraat en de Beenengang. Mogelijk bevond zich op deze plek reeds eerder een café of uitspanning die uiteindelijk vervangen werd door het huidige pand. De naam grijpt terug naar het historisch verleden. Vlak voor de deur werden namelijk de paarden voor de paardentram omgekoppeld. Mensen dronken er wat en vervolgden hun reis.
De Beenengang is een smal steegje dat de Rapenburgsestraat met de Bleekwal verbindt. De Rapenburgsestraat is op de kadastrale kaart van 1850 reeds geheel bebouwd, maar van deze oorspronkelijke bebouwing is resteert momenteel weinig meer.
Het huidige straatbeeld is voor het grootste deel vanaf de eeuwwisseling ontstaan. Het pand is onderdeel van de historisch gegroeide kern van Lichtenvoorde en neemt daarin een beeldbepalende plaats in. Bijzondere aandacht verdient ook de typische zeszijdige hoektoren, bekroond met een met koper beklede zogeheten helmspits. Deze is erg kenmerkend voor het gebouw en al vanaf ver zichtbaar. Het gebouw is in hoofdvorm en materiaalgebruik goed bewaard gebleven. Het interieur van het pand is na enkele verbouwingen geheel gewijzigd.

Het project Achterhoek in 3D wordt mede mogelijk gemaakt door:

.