Genomineerden gemeente Bronckhorst

Het winnende gebouw wordt in 3D geprint en tentoongesteld op verschillende locaties in de Achterhoek.

Kasteel Vorden

Kasteel Vorden werd voor het eerst vermeld in 1315. Het kasteel was in aanleg een militair bouwwerk, en werd vanaf 1315 bewoond. In 1580, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, werd het geplunderd en dertig jaar later hersteld. Het huis is door de eeuwen heen in het bezit geweest van verschillende adellijke geslachten, waaronder dat van Ripperda en van 1771 tot 1974 in de familie Van der Borch. Het kasteel bevindt zich in deplorabele staat als het in 1974 samen met de bijbehorende goederen en grond in bezit komt van Het Geldersch Landschap. Het omliggende terrein wordt verkocht aan de gemeente Vorden. In 1976 werd het gerestaureerd en fungeerde het als gemeentehuis van Vorden. In 2004 heeft de (voormalige) gemeente Vorden het kasteel verkocht aan particulieren. Deze hebben het huis in oude glorie hersteld. Sindsdien wordt het kasteel gebruikt als huwelijkslocatie en hotel.

Watermolen Hackfort, Vorden

De Watermolen van Hackfort is een watermolen op de Baakse Beek bij Vorden in het Nederlandse Gelderland. Het is een onderslagmolen die als korenmolen is ingericht. De molen dateert uit het jaar 1700 en staat op het gelijknamige landgoed Hackfort waar ook het Kasteel Hackfort is te vinden. In 1952 was de molen stilgezet vanwege de slechte toestand van het rad en molengebouw. Tevens bevatte de Baakse Beek op dat moment te weinig water om de molen nog aan te kunnen drijven. Toen de molen in 1981 in handen kwam van de Vereniging Natuurmonumenten werd deze opgeknapt. Nadat in 1997 het Waterschap Rijn en IJssel ervoor gezorgd had dat er weer voldoende water door de Baakse Beek stroomde, werd in 1998 een nieuw waterrad geplaatst. Sindsdien is de molen ook als waterkrachtcentrale in gebruik en wordt er weer op vrijwillige basis graan gemalen.

Gemaal Grote Beek, Bronkhorst

Het gemaal Grote Beek dateert uit de wederopbouwperiode. De vroegere dienstwoning bij het gemaal is vanaf april 2014 in gebruik bij Het Kunstgemaal. Het gemaal met dienstwoning is gebouwd in 1953 door de Provinciale Waterstaat in het kader van de Dichting van de Baakse Overlaat. Architect was J. Benoist / TAUW. Tot begin jaren ‘50 waren de uiterwaarden rond Bronkhorst onbeschermd tegen het wisselende waterpeil van de IJssel. Tot die tijd stond het stadje enkele malen per jaar onder water en bezat elk huis standaard een roeiboot. Met het aanleggen van de IJsseldijken in 1952 behoorde dit tot de verleden tijd, maar werd Bronkhorst tegelijkertijd afgesneden van het typische rivierenlandschap. Stichting Het Kunstgemaal heeft dit enigszins willen herstellen door de voormalige gemaalwoning op de dijk te herbestemmen als een openbare expositieruimte voor hedendaagse kunst en vormgeving. De woning, evenals het eigenlijke pompgemaal dat er direct naast staat, is een bescheiden maar zuiver voorbeeld van het Moderne Bouwen.

Sint-Antoniuskerk, Kranenburg

De Sint-Antonius van Paduakerk is een voormalige rooms-katholieke kerk in Kranenburg. De kerk is gebouwd in 1856 gebouwd naar ontwerp van Pierre Cuypers en pas in 1867 ingewijd, waarbij Antonius van Padua als patroonheilige werd aangenomen. Voor Cuypers diende de kerk een voorstudie naar de bouw van de Sint-Martinuskerk in Maastricht. Voor de bouw van de kerk waren de katholieken gewezen op schuil- en schuurkerken. Na de Franse tijd werd gepoogd een eigen kerk te bouwen, maar subsidie hiervoor bleef uit tot 1830 en de daadwerkelijke uitbetaling tot 1833. Het jaar erop werd een kerk gewijd langs de weg van Zutphen naar Winterswijk. Deze kerk had echter schulden en de familie Van Dorth, bewoners van het nabijgelegen Huis Medler, stelden gelden beschikbaar voor het aflossen van de schulden en de bouw van een nieuwe kerk. In 1856 startte de bouw van de huidige kerk. De kerk is opgezet als driebeukige kruisbasiliek in neogotische bouwstijl, Het gebouw is een rijksmonument en vestigt tegenwoordig het Heiligebeeldenmuseum.

Ruïne-toren, Baak

De ruïne van de St.-Nicolaaskapel (bij Hofstraat 4) bestaat uit twee geledingen en een stuk van de klokkenverdieping van de gotische toren. De kapel, die in 1362 (!) werd gewijd, had in 1670 al geen kap meer. Sinds 1776 rest slechts de huidige ruïne, die eigendom is van de familie Niks, en als gevolg van achterstallig onderhoud al zo’n 20 jaar niet toegankelijk is. Het terrein eromheen is van Van der Mije. Op zijn eigen erf wil hij een pad naar de ruïne en een toeristisch informatiepunt met expositieruimte realiseren.

Het project Achterhoek in 3D wordt mede mogelijk gemaakt door:

.