Genomineerden gemeente Aalten

Het winnende gebouw wordt in 3D geprint en tentoongesteld op verschillende locaties in de Achterhoek.

Kerkje de Rietstap, Dinxperlo

© Foto gemeente Aalten

In Dinxperlo staat het kleinste kerkje van Nederland: Kerkje De Rietstap. Het kerkje hoorde van oudsher bij Landgoed De Rietstap, dat in 1874 in eigendom was van Gerhard Hendrik A.N. te Rietstap. Bij zijn overlijden liet hij zijn bezittingen na, onder de voorwaarde dat er een kapel gebouwd moest worden met daarin een schilderij van de kruisiging van Jezus. Over de afmetingen van de kapel stond echter niets omschreven.
De neef van Gerhard Hendrik A.N. te Rietstap heeft ervoor gekozen om de kapel zo klein mogelijk te realiseren, zodat hij nog geld van de erfenis over zou houden. De aanvraag voor de bouwvergunning werd ingediend voor een kapelletje van 6,4 x 4,5 x 5 meter. Het kerkje is nooit ingezegend en is later onder meer als varkensstal, kippenhok en opslagruimte gebruikt
In 1984 moest het kerkje verplaatst worden door de uitbreiding van het bedrijventerrein, waarop het staat. Het kerkje is toen steen voor steen afgebroken en 50 meter verderop neergezet. Tegenwoordig is het kerkje De Rietstap een expositieruimte, geopend op zondagmiddagen en tijdens het hoogseizoen ook op woensdagmiddagen.

Boerderij Eskes, Aalten

© Foto Annet Piek

Dit rijksmonument is een Saksische boerderij met voor deze streek karakteristiek vakwerk. De boerderij stamt uit de 18e eeuw. Ze vormt één geheel met het landgoed en havezate ’t Walfort, en is in beheer bij Stichting Het Gelders Landschap. Bij de bouw werden mogelijk materialen
gebruikt van de gesloopte bovenverdieping van de havezate.
Sinds de bouw van de boerderij is er aan de buitenzijde niet veel aan het huis veranderd, zelfs de erfinrichting met bijbehorende waterput is goed bewaard gebleven. De achtergevel heeft teruggeplaatste deeldeuren omdat de stallen aan beide kanten van de deur uitgebouwd zijn. Het woondeel had naast de woonkeuken een pronkkamer.
Aan de indeling zijn wel wijzigingen aangebracht. De deel bevat geen onderverdeling in varkens-, koeien- en paardenstal meer. Op de verdieping zijn in de voorste helft van wat vroeger vermoedelijk de hooizolder is geweest twee slaapkamers en een badkamer gerealiseerd. De boerderij heeft
eenvoudige, protestantse geveltoptekens die oorspronkelijk geplaatst werden om onheil tegen te gaan. Later werden ze als versiering van de gevel gehandhaafd.

Oude St. Helenakerk, Aalten

© Foto Annet Piek

Het oudste gedeelte van de oude Sint-Helenakerk is het onderste deel van de toren. Deze dateert uit de twaalfde eeuw. Rond 1400 werd de toren verhoogd. In de loop der jaren is de kerk regelmatig aangepast aan de behoeften voor de liturgie, bijzondere devoties en het samenzijn. Zo zijn het koor en het schip zijn tussen 1400 en 1500 aan behoorlijke veranderingen onderhevig geweest.
In de middeleeuwen werd de kerk gewijd aan de heilige Helena, de moeder van de Romeinse keizer Constantijn. De kerk zoals deze is ontstaan is een pseudobaseliek. Kenmerkend hiervoor is dat aan weerszijden van het middenschip een lagere zijbeuk is.
Bijzonder aan de kerk zijn de middeleeuwse muur- en gewelfschilderingen. Deze zijn van grote artistieke en kunsthistorische waarde. Eeuwen geleden, tijdens de reformatie, werden de schilderingen overgewit en raakten verborgen achter witkalk. Aan het begin van de twintigste eeuw werd een eerste aanzet gedaan tot het blootleggen van de schilderingen op het koorgewelf. De laatste fase van het blootleggen van de schilderingen heeft plaatsgevonden tussen 2001 en 2005. Uniek in is de schildering van keizer Constantijn met zijn moeder, de heilige Helena. De kerk is tijdens de zomermaanden regelmatig door het publiek te bezichtigen.

Theekoepel, Bredevoort

© Foto Erik Grijsen

Het Vestingstadje Bredevoort kreeg rond 1615 een nieuwe omwalling, waarin zes bolwerken lagen. Die kregen mooie namen: Vreesniet, Treurniet, Onversaegt, Stoltenborg, Welgemoed (waarop de huidige Molen ‘Prins van Oranje’) en Ossekop. Bolwerken waren forse uitstulpingen in de wallen, zodat de stad beter te verdedigen was. In de 18e en 19e eeuw werden bijna alle bolwerken afgegraven. Een groot deel van de grachten werd gedempt. Bredevoort werd een open stadje.
De theekoepel staat op de restanten van het Bolwerk Vreesniet.
Bernard Andreas Roelvink was rentmeester van stadhouder Willem V. Zijn woning werd 1764 uitgebreid tot rentmeesterhuis, het huidige St.-Bernardus. De restanten van twee bolwerken en het gebied daartussen werden in 1782 in erfpacht gegeven aan de familie Roelvink. Rond 1850 werd een Engelse tuin aangelegd achter het pand en dit theehuisje gebouwd. In het koepeltje dronk de familie Roelvink graag haar thee. De theekoepel is opnieuw ingericht en een blikvanger aan de Grote Gracht in Bredevoort.

Wenninkmolen, Lintelo

© Foto Jan Riemersma

De Wenninkmolen in Lintelo is een windkorenmolen, van het type beltmolen. De molen stamt uit 1860. De molen is in eigendom bij de Stichting tot behoud van de Wenninkmolen in Lintelo. De molen wordt nog steeds gebruikt voor het malen van veevoer op kleine schaal door vrijwilligers.
Rond 1860 was er in Lintelo een soort wedstrijd om op twee plaatsen een molen te bouwen. H. Wennink won de race en had een soort klantenvoorsprong op wat later de ‘Muizenmolen’ werd genoemd. De heer Wennink bleef tot 1890 de eigenaar van de molen.
Nadat de molen in de vorige eeuw was overgegaan van particulier eigendom naar de coöperatieve landbouwvereniging, werd er geïnvesteerd om makkelijker te werken. De molen kreeg een wiekenkruis en er werd een maalstoel onder in de molen opgesteld.
De beltmolen in Lintelo is een stenen molen, waaromheen een heuvel van zand (belt) is gemaakt in plaats van een houten stelling. De belt is in het verleden deels afgegraven en vervangen door een stenen werkruimte.

Het project Achterhoek in 3D wordt mede mogelijk gemaakt door:

.