In Doetinchem mogen winkels tot februari volgend jaar hun klanten een drankje aanbieden.
Het is een landelijk experiment waarbij in een groot aantal gemeenten de regels van de drank- en horecawet tijdelijk worden opgerekt. Het verbod op alcohol onder de 18 blijft onverminderd van kracht.

Op dit moment voorziet de drank- en horecawet in een strikte scheiding tussen winkels en horecagelegenheden. Het veranderende gedrag van consumenten en de behoefte aan beleving in winkelcentra staat echter op gespannen voet met een aantal bepalingen in die drank- en horecawet. Al langer bestaat de behoefte om klanten bij bijvoorbeeld een kapperszaak, een modezaak, of boekhandel soms ook een drankje te kunnen aanbieden, of andersom wellicht een fles wijn in horecagelegenheden te verkopen. Vier bepalingen in de wet houden dit nu tegen:
– Het verbod op het schenken van alcohol in een winkel
– Het verbod op het organiseren van een proeverij van alcoholische drank
– Het verbod op de verkoop van producten in een horeca-inrichting
– Het verbod op de verkoop van alcohol in winkels.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is nu een proef bij ruim 30 gemeenten gestart waarin een aantal winkels en/of horecagelegenheden in een gemeente een tijdelijke ontheffing krijgt van die vier verboden. De gemeente Doetinchem is een van die gemeenten.
De resultaten vormen een belangrijk onderdeel in de landelijke evaluatie van de drank- en horecawet en kunnen zo bijdragen aan mogelijke wijzigingen.

Wie doen er mee?
In Doetinchem is de deelname beperkt tot maximaal 25 winkeliers en/of horecagelegenheden. Omdat de proef uitstekend aansluit bij de ambitie het gastvrije karakter van de stad te versterken, moeten de winkels en/of horecagelegenheden in ‘het Ei’ gevestigd zijn. Ook moeten de ondernemers aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Zo moet er altijd een leidinggevende in de zaak aanwezig zijn en moet de eigenaar beschikken over een verklaring sociale hygiëne en/of de instructie ‘verantwoord alcohol schenken’. Ook is het schenken uitsluitend toegestaan tijdens de normale openingstijden. Deelnemers kunnen zich tot 16 mei aanmelden via binnenstad@doetinchem.nl. Aanmelding en selectie vindt plaats op basis van het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Na 16 mei wordt een lijst met deelnemende winkels en/of horecagelegenheden gepubliceerd.