Een stadsstrand, evenementen, ruim baan voor de fiets en vriendelijker parkeertarieven. Met deze en andere concrete plannen die door verschillende werkgroepen uit de stad zijn bedacht, krijgt gastvrij Doetinchem in een decor van groen en water de komende jaren vorm.

De door allerlei inwoners, ondernemers, bezoekers en ambtenaren bedachte plannen zijn verwerkt in een uitvoeringsagenda voor de binnenstad. De uitvoeringsagenda staat in april op de agenda van de gemeenteraad.

Gastvrij
Het gewenste meer gastvrije karakter wordt wat meer zichtbaar door een aantrekkelijk dagtarief van 4 euro op alle locaties (behalve Nieuwstad en Catharinagarage). Ook komen er meer fietsparkeerplaatsen en mag er op proef door de binnenstad worden gefietst. Het evenementenbudget wordt uitgebreid om initiatiefnemers te stimuleren, waardoor de levendigheid wordt vergroot en ‘nieuwe’ publieke ruimten, met name aan het water, gebruikt gaan worden. Daarnaast stelt de gemeente een budget beschikbaar om vernieuwende pop-up concepten in leegstaande panden te stimuleren.

Groen
Als centrumstad van en voor de Achterhoek illusteren groene elementen het rustieke landelijke karakter van Doetinchem. Nog dit jaar wordt de eerste groene poort aangelegd. Verdere vergroening van de binnenstad kan door het markeren van de contouren van het ‘ei’. Achterhoekbeleving wordt ook bevorderd door streekproducten. Er komt een extra onderzoek naar de haalbaarheid van een duurzame markthal met streekproducten. Ondertussen kunnen ondernemers alvast een eerste ‘proeve’ van streekproducten organiseren. Verder stelt het college voor om bewoners van de Achterhoekse gemeenten markante gebouwen uit hun eigen gemeente te laten nomineren; uitgeprint in 3D miniaturen ontstaat gaandeweg een miniatuur Achterhoek.

Water
Langs de Oude IJssel moet een aantrekkelijk verblijfsgebied ontstaan. Het college wil daarvoor samen met het waterschap, ondernemers en gebruikers een duurzaam ontwerp maken. Plannen en uitvoeren neemt meerdere jaren in beslag. Maar omdat de behoefte aan meer beleving aan het water er nu al is, komt er al wel ruimte voor tijdelijke horeca, activiteiten en een stadsstrand aan de stadszijde van het water.

Samen plannen maken, samen uitvoeren
De werkwijze van cocreatie leidt tot veel enthousiasme bij de deelnemers. Bij de uitvoering van alle plannen is het de bedoeling om op deze werkwijze voort te borduren. Het gemeentebestuur zet daarbij menskracht en financiële middelen in, en verwacht dat ook van partners in de samenleving.

 

De uitvoeringsagenda is te vinden via deze link, een overzicht van alle plannen vind u in het voorstellenboek via deze link.