Maandag 27 november jl. vond het derde Evenementencafé plaats in Blend in Doetinchem. Tijdens het café heeft Wim Maatman het advies “Naar een succesvol Doetinchems Evenementen Serviceloket”, dat aan het college van burgemeester en wethouders is gepresenteerd, toegelicht.

Samen met de klankbordgroep voorzitter Gerard Jansen heeft Wim 20 gesprekken gevoerd met organisatoren, binnenstadondernemers, de gemeente en handhaving. Daarnaast hebben zij hun licht opgestoken bij vijf gemeenten waar al gewerkt wordt met een Evenementen Serviceloket. Wat daarbij opvalt, is dat evenementen worden ingezet als instrument voor het uitdragen van het unieke karakter van de stad. In het advies Naar een succesvol Evenementen Serviceloket-2017 staat hoe dat in gemeente Doetinchem uitgewerkt kan worden.

Na de toelichting van Wim, heeft wethouder Maureen Sluiter het vervolg op het advies aangegeven. Doetinchem wil uitgroeien tot een gastvrije stad waarin evenementen een prominente rol spelen. De gemeenteraad heeft 60.000,- euro vrijgemaakt voor het opzetten van een Evenementen Serviceloket.

Een gastvrije stad houdt onder andere in dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Daar zorgen evenementen en festivals ook voor. In Doetinchem worden circa 50 evenementen op jaarbasis georganiseerd. Zo worden diverse doelgroepen, van klassieke muziekliefhebbers tot feestgangers of cultuursnuivers in de stad en regio, bereikt en uitgenodigd in Doetinchem te verblijven. Op 9 november heeft de gemeenteraad de uitvoeringsagenda binnenstad 2018 vastgesteld en daarmee 100.000,- euro extra beschikbaar gesteld voor evenementen en festivals in 2018. Daarnaast is in 2018 60.000 euro beschikbaar voor het opzetten van het Evenementen Serviceloket.

Benutten van aanwezige kennis
Uit recent onderzoek is gebleken dat de samenwerking van organisatoren en het onderling uitwisselen van kennis beter kan. Zo hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Ook vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid is verdergaande professionalisering wenselijk. Een Evenementen Serviceloket kan hier aan bijdragen. Deze is er niet alleen voor de binnenstad van Doetinchem, maar ook voor de dorpen Wehl en Gaanderen.

Gefaseerd opbouwen
Er wordt in stappen toegewerkt naar een loket, te beginnen met het opzetten van een digitaal loket. Hiervoor wordt een onafhankelijk en deskundige kwartiermaker aangesteld die met betrokken partijen aan de slag gaat. Het digitale loket is een opmaat naar de doorontwikkeling van evenementen en verdere ondersteuning van organisatoren.

Presentatie Veiligheid bij evenementen
Tijdens dit derde Evenementencafé is er ook de Presentatie evenementen veiligheid Doetinchem gegeven door Rien Eshuis, coördinator risico-evenementen VNOG, Dennis Verver, adviseur risicobeheersing brandweer en Bjorn Boers, adviseur evenementen politie.