In gemeente Doetinchem bouwen we aan een aantrekkelijker centrum. Dit doen we onder andere door de Oude IJssel meer bij de binnenstad te betrekken. Om dit mogelijk te maken starten we op 12 april met werkzaamheden aan de C. Missetstraat.

Wat gaat er gebeuren aan de stadszijde van de Oude IJssel?

De Gaswal en C. Missetstraat zijn onderdeel van het project ‘Stadsboulevard Oude IJssel’. We richten deze wegen zo in dat auto’s, vrachtwagens en motoren te gast zijn in het gebied. Hiervoor versmallen we deze wegen in fases.

Tijdens de eerste fase hebben we de Gaswal versmald. De tweede fase gaat over het aanpassen van de C. Missetstraat (deel tussen Waterstraat en IJsselkade). Deze werkzaamheden beginnen op 12 april en zijn uiterlijk augustus 2021 klaar.

Route blijft in gebruik voor auto’s en motoren; fietsers en vrachtwagens worden omgeleid

Wegwerkzaamheden verlopen nooit zonder enige vorm van overlast. Wel proberen we de overlast tot een minimum te beperken. Daarom beginnen we op 12 april met het aanleggen van een tijdelijke weg, parallel aan de C. Missetstraat. Hierdoor kan de route gebruikt blijven worden door auto’s en motoren. Voor fietsers geldt dit niet. Zij worden vanaf 12 april door middel van borden omgeleid. De tijdelijke weg is niet geschikt voor vrachtverkeer. Vrachtwagens worden daarom vanaf 26 april omgeleid. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de binnenstad bereikbaar blijft voor al het verkeer.

Later in het jaar ook voor auto’s en motoren tijdelijke omleiding

Later in het jaar, tijdens de werkzaamheden aan de kruisingen (C. Missetstraat – IJsselkade en de C. Missetstraat – Waterstraat) kan deze route enkele weken niet gebruikt worden en krijgt al het verkeer te maken met tijdelijke wegomleidingen. Voorop staat dat we er ook tijdens deze werkzaamheden voor zorgen dat de binnenstad voor al het verkeer bereikbaar blijft. Wij houden u op de hoogte van het moment waarop de werkzaamheden aan de kruisingen starten.

Werkzaamheden Europaweg

Bij het bepalen van de omleidingsroutes is nadrukkelijk afstemming en aansluiting gezocht met de werkzaamheden aan de Europaweg. De route vanaf afslag 4 van de A18 (Doetinchem-Oost) blijft de meest voor de hand liggende route naar de binnenstad.

Voor doorgaand vrachtverkeer wordt aangesloten op de inmiddels aangegeven omleidingen vanwege de werkzaamheden aan de Europaweg.

Wij staan u graag te woord bij vragen

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Albert Gerritsen van gemeente Doetinchem, bereikbaar via 06-51264834 of per email; a.gerritsen@doetinchem.nl.

Blijf op de hoogte en bekijk de omrijroutes

Wilt u meer weten over het gehele project en de omrijroutes? Kijk dan op de projectpagina totaalplan Oude IJssel. Ook bent u van harte welkom op dinsdagen in de Walmolen (IJsselkade 30). Hier kunt u het plan inzien en een toelichting krijgen. We houden ons hierbij uiteraard aan de coronarichtlijnen van het RIVM. Zo kunnen er maar een beperkt aantal mensen naar binnen. Wilt u er zeker van zijn dat u niet hoeft te wachten? Maak dan een afspraak met projectleider Albert Gerritsen via de hierboven genoemde contactgegevens.