Vanuit het project ‘Vergroenen en verlevendigen van de binnenstad’ ontstond het idee om, naast de groene Hamburgerpoort, ook levend groen te plaatsen aan het naastgelegen pand. Daarom zijn kort geleden bloembakken opgehangen aan de balkons aan de Raadhuisstraat en de Nieuwstad. Eerder werden de Terborgseweg en de Raadhuisstraat al opnieuw ingericht met veel extra bomen en planten. Deze bloembakken zijn weer een extra stap richting een groene en levendige binnenstad.

Bewoners aan de Raadhuisstraat en Nieuwstad hebben een bloembak aangeboden gekregen vanuit Sité Woondiensten en gemeente Doetinchem. Aan de bewoners werd de vraag gesteld of zij de bloembakken wilden ‘adopteren’ en verzorgen. Een groot aantal bewoners heeft daar positief op gereageerd. Dat gaf voor Sité en de gemeente groen licht om de bloembakken te plaatsen. Voor een fris en fleurig aangezicht is gekozen voor kleurige blauwe, witte en gele bloemen; bekende kleuren voor een Doetinchemmer.

Samenwerking Sité, gemeente Doetinchem en bewoners
In het najaar worden de bloembakken weer opgehaald. Deze manier van samenwerken tussen Sité, gemeente Doetinchem en bewoners is een mooie manier om onze stad op te fleuren. ‘Samen maken we de stad steeds mooier!’