De wens voor meer groen in de binnenstad wordt dit jaar in uitvoering gebracht. Samen met ondernemers en pandeigenaren worden bomen, plantenbakken, hanging baskets en groen aan de gevels gerealiseerd.

De projectgroep Vergroenen is het afgelopen jaar bezig geweest met het opdoen van ideeën en het maken van plannen. Het uitgewerkte plan is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders en kan uitgevoerd worden.

Concreet betekent dit:
• Zitplekken worden aangekleed met groen en nieuwe groene zitplekken worden gecreëerd.
• Het ophangen van hanging baskets met fleurige bloemen in diverse straten.
• Op diverse plekken in de stad worden bomen geplant (Catharinastraat, Hamburgerstraat, IJsselkade).
• Samen met pandeigenaren wordt groen aan gevels gerealiseerd.
• Ondernemers en pandeigenaren ontvangen een toolkit met ideeën welk groen zij zelf kunnen toevoegen aan hun pand of straat.

Heezenstraat
De vergroeningsplannen starten in de Heezenstraat. Samen met de ondernemers en pandeigenaren zijn plannen bedacht voor zitplekken in de vorm van bakken met vast groen en bomen. Die worden voor de zomer geplaatst. Vorig jaar zijn de Heezenstraat en Nieuwstad al begonnen met het ophangen van hanging baskets met bloemen.

Groen in de stad
Meer groen in de stad zorgt voor extra belevingswaarde en sfeer. Daarnaast heeft het een belangrijke rol bij klimaatadaptatie; groen zorgt voor verkoeling, terwijl steen juist warmte aantrekt. Het toe te voegen groen draagt eveneens bij aan het versterken van de herkenbaarheid van de historische begrenzing van ‘het Ei’, de binnenstad van Doetinchem.

Financiering
Uitgangspunt bij het toevoegen van groen is cofinanciering. Naast de bijdrage vanuit de gemeente (€ 400.000), wordt een investering gevraagd van partners. Hierbij wordt een knip gemaakt tussen openbaar groen (bomen, vast groen, pleinen en hoeken) en gezamenlijk groen (gevelgroen, mobiel groen/verrijdbare bakken, hanging baskets of anderszins). Het toevoegen van openbaar groen is in principe een gemeentelijke taak. Voor het toevoegen van gezamenlijk groen verwacht de gemeente een bijdrage van ondernemers, inwoners en andere betrokkenen in de vorm van menskracht en/of geld van minimaal 40% van de investering.

Samen werken we aan een leefbare en toekomstbestendige stad.