Doetinchem profiteert van de aantrekkende economie. Het aantal bezoekers van de binnenstad neemt toe met 23% ten opzichte van 2016 en de besteding per consument is groter, zowel bij het winkelen als in de horeca.

Bezoekersaantallen binnenstad
Locatus heeft onlangs de resultaten bekend gemaakt van de jaarlijkse bezoekerstelling in de binnenstad van Doetinchem. Gemiddeld bezoeken 101.400 mensen wekelijks de binnenstad. In 2016 waren dat 82.500 bezoekers, wat neerkomt op een stijging van 23%.

Uit het onderzoek blijkt dat op vrijdag de meeste bezoekers naar de binnenstad komen, gemiddeld 23.000. Gevolgd door de zaterdag met 21.000 bezoekers. Op dinsdag, één van de twee marktdagen, worden gemiddeld 15.000 bezoekers waargenomen.

Waarom kiest de bezoeker voor Doetinchem?
Het koopstromenonderzoek van Moventum laat zien wat de beweegredenen zijn van bezoekers. De belangrijkste reden blijft winkelen, al daalt het percentage bezoekers dat naar de binnenstad komt om te winkelen van 81% in 2014 naar 64% in 2017. Daar tegenover staat dat het percentage dat de binnenstad voornamelijk bezoekt vanwege daghoreca verdubbelt van 6% naar 12%.

De meeste bezoekers komen uit Doetinchem (54%). 24% van de passanten in het onderzoek komt uit de buurgemeenten (Oude IJsselstreek, Montferland, Zevenaar en Bronckhorst). Van de bezoekers is 1% afkomstig uit Duitsland.

Bestedingen stijgen
De binnenstadbezoekers geven meer uit dan drie jaar geleden. Werd in 2014 gemiddeld € 68,- uitgegeven aan winkelen, in 2017 is dat € 83,-. Ook in de daghorecabestedingen stijgen: van € 14,- naar € 22,-.

Bezoekers waarderen Doetinchemse binnenstad
De binnenstad wordt op bijna alle punten positief gewaardeerd (cijfer tussen 6 en 8,5). Het onderzoek laat zien dat het aanbod van de horeca, veiligheid van de winkelomgeving, aantal en kwaliteit parkeervoorzieningen voor de auto, parkeertarief, bereikbaarheid per fiets en stallingsmogelijkheden voor de fiets beter scoren dan in 2014. Bij aantal winkels, kwaliteit winkels, inrichting en aankleding van het winkelgebied, sfeer en gezelligheid en aanbod van activiteiten wordt lager gescoord.

De belangrijkste drie verbeterpunten die genoemd worden: meer/diverser aanbod (speciaal)winkels, leegstand oplossen en verbeteren van de inrichting.

Leegstand neemt af
In de binnenstad (exclusief De Veentjes, inclusief Terborgseweg) staat 6.609 m2 detailhandel leeg. In dit getal zijn het voormalige V&D-pand en het voormalige COOP-pand aan de Terborgseweg niet meegenomen, omdat deze panden op korte termijn een nieuwe invulling krijgen. Op een totaal m2 detailhandel van 63.800 m2 is dat een leegstandspercentage van 10,35%. De leegstand in de detailhandel daalt. In de horeca is de leegstand beperkt en blijft het gelijk (circa 1.300 m2).

Bekijk hier het koopstromenonderzoek en de winkelpassantentellingen Doetinchem centrum 2017