Op donderdag 9 november jl. is het inrichtingsplan voor het gebied Oude IJssel – binnenstad door de gemeenteraad van Doetinchem vastgesteld. De raadsfracties gaven unaniem hun akkoord op de plannen. Daarmee werd een mooie stap gezet!

Het plan is gemaakt op basis van de gebruikswensen voor het gebied. Op het conceptontwerp werd door meer dan 1.000 inwoners feedback gegeven. Met de feedback is het plan aangepast en verbeterd. Het projectteam gaat nu aan de slag met de verdere uitwerking en uitvoering van het plan. Dit zal stapsgewijs gebeuren en zo’n drie tot vijf jaar in beslag nemen. Omwonenden, ondernemers en anderen zullen uiteraard bij deze uitwerkingen betrokken blijven.

Als eerste wordt de oversteek Waterstraat – Oude IJsselbrug (fietsbrug) – Bleek verbeterd, zodat voetgangers en fietsers hier makkelijker de Gaswal over kunnen en de entree naar de binnenstad fraaier wordt.